Företaget är registrerat som vårdgivare och har sedan starten levererat hälso- och sjukvård med läkare, sjuksköterskor och ambulanser till olika event över hela landet.

Vår personal och kompetens.

Vi tillhandahåller läkare samt sjuksköterskor med olika specialiteter, undersköterskor och ambulanssjukvårdare.

All vår personal är väl förtrogen med sin yrkesroll och van vid att arbeta prehospitalt.

Miljö

Vi följer hela tiden utvecklingen och försöker minska vår miljöpåverkan genom att bland annat välja så miljövänliga bränslen till vår fordon som det är möjligt.

Våra värdegrunder.

  • Patientens bästa kommer alltid främst.
  • Personalens säkerhet och välbefinnande får aldrig kompromissas.
  • Vår arbetsplats bygger på mångfald och respekt för oliktänkande.
  • Vi tar hand om varandra och lär av våra misstag.
  • Vi skall ha roligt tillsammans.
  • Använda våra stordriftsfördelar på ett småskaligt och miljömedvetet vis.
  • Vår ekonomi skall vara hållbar och vinstgivande för att skapa stabilitet i utförandet.